Правила пользования виртуальной справкой библиотеки

Виртуальная справочная служба научно-технической библиотеки НТУ "ХПИ"

Модераторы: kostromina, Librarian

Правила пользования виртуальной справкой библиотеки

Librarian » 04 мар 2014, 15:45

Категории пользователей, которые могут воспользоваться сервисом:
Мы открыты для всех и каждого! :) Сервис работает на бесплатной основе.
Порядок предоставления услуги:
о ресурсах и услугах научно-технической библиотеки НТУ «ХПИ»;
о книгах, статьях и ресурсах Интернет;
о правилах составления библиографического описания;
о конкретном факте или событии (кратко);
о научных и массовых мероприятиях в библиотеке.
Прием запросов пользователей происходит круглосуточно. Запросы выполняются в порядке их поступления.
Запросы, отправленные в выходные и праздничные дни, обрабатываются на следующий рабочий день.
Вопросы и реплики, представленные в некорректной форме, удаляются.
Администрация Библиотеки оставляет за собой право вносить коррективы в правила пользования сервисом.
На поиск информации сотрудники библиотеки тратят от 1 часа до нескольких дней, поэтому ответ поступит в зависимости от сложности запроса.
:!: Четкая формулировка вопроса поможет предоставить корректный ответ на него.
:!: Запрос формулируется в произвольной форме на украинском или русском языках.
:!: Укажите срок, в течение которого ответ остается актуальным.
Виртуальная справочная служба
 не выполняет учебные и тестовые задания (перевод текстов , решение задач и т. д.), запросы, требующие глубокого научного исследования;
 не отвечает на экзаменационные и конкурсные вопросы;
 не предоставляет юридические консультации;
 не отвечает на вопросы, связанные с поиском информации коммерческого и развлекательного характера;
 не предоставляет информацию, связанную с нарушением действующего законодательства;
 не ищет полные тексты курсовых, дипломных работ, рефератов;
 не принимает запросы на сканирование и рассылку текстов документов;
 по тематическому запросу предоставляет список литературы объемом 7-10 источников (сложные запросы выполняются при непосредственном обращении пользователя в библиотеку).

Правила користування віртуальною довідкою бібліотеки
Категорії користувачів, які можуть скористатися сервісом:
Ми відкриті для всіх і кожного! :) Сервіс працює на безоплатній основі.
Порядок надання послуги:
про ресурси та послуги науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ»;
про книги, статті та ресурси Інтернет;
про складання бібліографічного опису;
про конкретний факт або подію (коротко);
про наукові та масові заходи у бібліотеці.
Прийом запитів від користувачів відбувається цілодобово. Запити виконуються в порядку їх надходження.
Запити, надіслані у вихідні та святкові дні, обробляються в наступний робочий день.
Питання та репліки, подані у некоректній формі, видаляються.
Адміністрація Бібліотеки залишає за собою право вносити корективи в правила користування сервісом.
На пошук інформації співробітники бібліотеки витрачають від 1 години до кількох днів, тому відповідь надійде залежно від складності запиту.
:!: Чітке формулювання запитання допоможе швидко надати коректну відповідь на нього.
:!: Запит формулюється в довільній формі українською або російською мовами.
:!: Вкажіть термін, протягом якого відповідь залишається актуальною.
Віртуальна довідкова служба
 не виконує навчальні та тестові завдання (переклад текстів, рішення задач, тощо), запити, що потребують глибокого наукового дослідження;
 не відповідає на екзаменаційні та конкурсні питання;
 не надає юридичні консультації;
 не відповідає на питання, пов’язані з пошуком інформації комерційного та розважального характеру;
 не надає інформацію, пов’язану з порушенням діючого законодавства;
 не шукає повні тексти курсових, дипломних робіт, рефератів;
 не приймає запити на сканування та розсилку текстів документів;
 за тематичним запитом надає список літератури обсягом 7–10 джерел (складні запити виконуються при безпосередньому зверненні користувача до бібліотеки).
Аватар пользователя
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 03 мар 2014, 12:32

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
cron